Erbjudanden

Vi är en totalentrerenad för privatpersoner, företag och föreningar.

Nybyggnation

Nyproduktion av villor, företagslokaler, kontor med mera.

Om- och tillbyggnad

Tillbyggnad av alla karaktärer så som förlängning av befintlig villa, uterum och andra utrymmen.

Tak- och fasadbyte

Omfattande renovering av tak samt renovering eller byte av fasad.

Fönster- och dörrmontage

Både små och omfattande fönster- och dörrbyten.

Badrum- och köksrenovering

Badrum och köksrenovering, vi tar hand om allt från våtrum till finsnickeriarbete.

Golvläggning

I samarbete med våra leverantörer tillhandahåller vi alla möjliga golvläggningnar.

Inredningssnickeri

Inredningsdetaljerna lika viktiga, oberoende projekt. Här har vi specialister på inredningssnickeri!

Med mera…

Saknar du något i listan? Vi tar oss an de flesta entreprenadsuppdrag.

Processen till ett lyckat projekt

1. Platsbesök

2. Skissunderlag

3. Kontakt av underleverantörer

4. Offert & Byggavtal

5. Projektering

6. Byggstart

7. Färdigställande

8. Besiktning

9. Överlämning

10. Lyckat projekt

Skissunderlag

Vi erbjuder arkitekt konsultation, ett ritningsunderlag är en förutsättning för ett lyckat samarbete. Underlaget kan se olika ut, beroende på projekt. När vi gör badrumsrenovering föreslår vi alltid en 3D ritning.

Samarbetpartners

Tillsammans med våra leverantörer och underentreprenörer utgör vi en totalentreprenad.

Leverantörer

Underentreprenörer

Vill du veta mer?

Vill du lära känna oss bättre, vem vi är, våra projekt och erbjudande? Är du intresserad av att blir vår nya samarbetspartner eller kollega? Kontakta oss!

Kontakta oss